Bali Tender

Project information

Location: Bali, Indonesia
Type: Shopping mall
Investor: 
Total area: 5000m2
Building start date: 
Total Investment:   10.000.000 USD
Product by E5:
design tender concept
The completed in

Thông tin dự án

Vị trí : Bali, Indonesia
Loại hình : Trung tâm mua sắm.
Chủ đầu tư
Tổng diện tích : 5000 m2
Ngày khởi công :
Tổng mức đầu tư:   10.000.000 USD

Sản phẩm E5 thực hiện: 

Phác họa thiết kế đấu thầu.

Dự án                              hoàn thành

3D Visualization, architecture, Vietnam

Google Analytics Stats