Luxottica air port shopping mall

INT_Armani_shop_logo

Thông tin dự án

Vị trí : Arab Saudi
Loại hình : Trung tâm mua sắm.
Chủ đầu tư :N/A
Tổng diện tích : >10000m2
Ngày khởi công :
Tổng mức đầu tư: >10.000.000 USD

Sản phẩm E5 thực hiện:

Phác họa thiết kế đấu thầu.
Phim diễn họa
 

3D Visualization, architecture, Vietnam

Google Analytics Stats