Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2

Thông tin dự án

Vị trí : Hà Nội. Loại hình : Tuyến đường sắt đô thị. Chủ đầu tư : Chính phủ Việt Nam. Tổng diện tích : 11,5 km Tổng mức đầu tư: 19.556 tỷ đồng.

Sản phẩm E5 thực hiện:

– phim 3D giới thiệu dự án. Dự án 3D hoàn thành vào tháng 3 năm 2013.

3D Visualization, architecture, Vietnam

Google Analytics Stats