Viva Südseite

Project information

Location: SÜDSEITE München, Stadtteil Solln, Nähe Isarhochufe, Germany
Type: Complex Public Building include parking area, shopping area, clinic, office, apartment.

Product by E5:
- Exterior visualization 

The 3D project completed in March 2012.

Thông tin dự án:

Vị trí: SÜDSEITE München, Stadtteil Solln, Nähe Isarhochufe, Đức
Loại hình: Tổ hợp công cộng gồm bãi đỗ xe, khu mua sắm, phòng khám, văn phòng, căn hộ.

Sản phẩm E5 thực hiện:

– Phối cảnh ngoại thất

Dự án 3D hoàn thành vào tháng 3 năm 2012

3D Visualization, architecture, Vietnam

Google Analytics Stats